Stāmerienas pils piedāvā telpas svinīgiem pasākumiem, semināriem, koncertiem un izrādēm.

1. stāva kreisā spārna telpu grupas noma 3 stundas EUR 150,00

1. stāva kreisā spārna telpu grupas noma par katru nākamo stundu EUR 40,00

1. stāva kreisā spārna telpu grupas noma 3 stundas laikā no plkst. 22:00 – plkst. 6:00 EUR 300,00

1. stāva kreisā spārna telpu grupas noma par katru nākamo stundu laikā no plkst. 22:00 – plkst. 6:00 EUR 80,00

2. stāva telpas pie balkona noma EUR 25,00/ 1 stunda

2. stāva telpas pie balkona noma laikā no plkst. 22:00 – plkst. 6:00 EUR 50,00/ 1 stunda

 

 

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis (Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9, Gulbenē 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 6, 34. §)