Lai ieetu Stāmerienas pilī, spied uz bildes!

virtuala ture

 

EN Co Funded by the EU POS
 
 
  
Projekts Nr. LVIII-062 "Versts Full of Feelings in Eastern Latvia" tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.