Stāmerienas pils patstāvīgo ekspozīciju "Kolorītais Leo Svemps" veidojis Gulbenes novada vēstures un māklas muzejs. Ekspozīcija atklāta uz mākslinieka 120. gadu dzimšanas dienu. Ekspozīcijas koncepcija:

1897.gada 19.jūlijā Beļavas pagasta „Vecbarānos” dzimis viens no nozīmīgākajiem Gulbenes novada māksliniekiem Leo Svemps. Gleznošanu apguvis Maskavā, mācoties gleznotāja A.Boļšakova studijā un Valsts Brīvajās mākslas darbnīcās pie I.Maškova. Rīgas pareizticīgo Garīgajā seminārā apguvis ikonu glezniecību.

Pēc Latvijas universitātes Juridiskās fakultātes absolvēšanas strādājis par advokātu Rīgā. Ilggadējs Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs, kā arī šīs mācību iestādes rektors. Miris Rīgā, 1975.gada 7.martā, apbedīts Raiņa kapos.

Leo Svemps bija liela autoritāte savas paaudzes mākslinieku un mākslas studentu vidū. Izcils kluso dabu meistars, viens no šī žanra pamatlicējiem latviešu glezniecībā. Tomēr par ne mazāk nozīmīgu personību Latvijas vēsturē kļuvis mākslinieka vecākais brālis Nikolajs Svemps. Viņš bija viens no tiem Tautas Padomes pārstāvjiem, kas piedalījās Latvijas valsts dibināšanā 1918.gada 18.novembrī.

1920.gados Nikolajs Svemps ieguva zemi ne tikai savā dzimtajā Beļavas pagastā, bet nopirka arī Vārgaļu dzirnavas Stāmerienā pagastā. Stāmerienas kapos apglabāti arī Svempu vecāki.

Svempu dzimtas vēsturiskā saikne ar Stāmerienu un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas Stāmerienas pilī ir galvenie faktori mākslinieka Leo Svempa memoriālās ekspozīcijas izveidošanas iespējai Stāmerienā.

Mākslinieka personības, daiļrades un sadzīves atspoguļošanai nepieciešams apvienot Rundāles pils muzeja krājumā esošo mākslinieka memoriālo mantojumu, kas netiek izmantots ekspozīciju noformēšanai, ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājumā iekļautajām Leo Svempa gleznām. Turklāt pilnvērtīgākai Leo Svempa daiļrades retrospekcijai nākotnē nepieciešams deponēt vai iegādāties arī citus mākslas darbus.