2022.gada vasarā Stāmerienas pilī norisinājās mākslas un pētniecības projekts “Ceļojums uz utopiju”. Projekta ietvaros tiek apvienota dzīvesstāstu pētniecība, pētniecībā balstīta māksla un jaunu mākslas darbu radīšana. 

Padziļināti tika pētīts Stāmerienā dzimušā tēlnieka Edvarda Liedskalniņa dzīvesstāsts, īpašu uzsvaru liekot uz Floridā izveidotās Koraļļu pils būvniecības pētniecību un iemesliem, kas pamudinājuši un iedvesmojuši E. Liedskalniņu to izveidot. Pētot tēlnieku, tika secināts, ka Koraļļu pils radusies kā glābiņš no sev netīkamās realitātes, tā E. Liedskalniņam bija kā utopija, noslēgtā sapņu pasaule, ar kuras palīdzību viņš atainoja savas vērtības un intereses. Pārnesot Koraļļu pils nozīmi (utopija, pašrealizācija, drošā telpa) uz mūsdienām, projektā ar diskusiju, lekciju un pētniecības palīdzību mākslinieki veidoja vides mākslas objektus Stāmerienas pils dārzā - savas Koraļļu mikro-utopijas pilis, kurās atainotas vērtības, kuras, viņuprāt, ir svarīgi aktualizēt mūsdienu sabiedrībā. 

Projekta pirmajā tikšanās reizē mākslinieki savā starpā dalījās ar dažādām pieredzēm, viedokļiem un procesiem, kas viņus šobrīd uztrauc, nomāc un dara bažīgus. Sarunas gaitā dalībnieki vienojās, ka vides mākslas objektu vienojošā tēma būs cīņa. Cīņa pret negodību, vardarbību, nevienlīdzību. 

Savukārt jūlija sākumā projekta dalībnieki viesojās Stāmerienas pilī, kur viņiem bija iespēja klausīties lekcijas un piedalīties diskusijās. Lekcijas lasīja sociālo zinātņu maģistre Ance Kristāla, kas iezīmēja pētniecībā balstītas mākslas galvenos principus, kā arī vadīja radošo darbnīcu, kuras ietvaros mākslinieki intervēja viens otru. Par cīņu no socioloģiskas perspektīvas dalībniekiem stāstīja sociālo zinātņu doktore Iveta Ķešāne, taču psiholoģisku skatījumu deva psiholoģijas doktore Diāna Zande.  Radošās darbnīcās noslēgumā jaunie mākslinieki prezentēja savas radošās idejas un pamatoja tās ar svarīgākajām atziņām, kas viņiem radušās lekciju un sarunu laikā. 

Projekta laikā radītos trīs vides mākslas objektus iespējams bez maksas apskatīt Stāmerienas pils dārzā. Tāpat ir iespējams vairāk iepazīt Edvarda Liedskalniņa stāstu, kā arī uzzināt nedaudz vairāk par šo projektu. 

Projektā piedalās septiņi jaunie mākslinieki - Luīze Gulbe, Madara Portnaja, apvienība “PAMA” (Elīna Kaire, Aleksis Jānis Trops, Elia Lasmane, Katrīna Vītola, Elza Jenzena).  Projektu organizē Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras socioloģijas un menedžmenta programmas 4.kursa studentes Sabīne Ozola, Lote Katrīna Cērpa, Lilita Podiņa un Elza Rubīna. 

Projekta organizatoriskā komanda vēlas pateikt paldies Evartam Melnalksnim un Kristīnei Freibergai par palīdzību projekta izveidē, Andai Laķei par padomiem un atbalstu, Aijai Lūsei par atbalstu mārketingā, Ancei Kristālai par mākslā balstītas pētniecības atbalstīšanu, Ernestam Austriņam par vizuālo noformējumu, Andrim Stavro par brīnišķīgo grāmatu, kas mums palīdzēja Edvarda Liedskalniņa pētniecībā, Jurim Volodinam no reklāmas darbnīcas "KOPA" par atbalstu afišu un info plākšņu izdrukā. Kā arī liels paldies Stāmerienas pils kolektīvam, īpaši Anitai Birznecei par to, ka atbalstīja mūs visa projekta garumā.

Projektu “Ceļojums uz utopiju: pētniecībā balstītas mākslas pieejas izmantošana sociālo problēmu analīzē” finansē Latvijas Kultūras akadēmijas pētniecības projektu konkursa „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” ietvaros. Finansiālu atbalstu projektam sniedza Gulbenes novada pašvaldība. 

Foto jaunio mākslinieku un LKA studentu kolektīvs

Foto autore: Herta