20. un 21. maijā Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar Stāmerienas pili un Gulbenes novada pašvaldību organizēs divu dienu radošo rezidenci “Stāmerienas pils attīstībai”. LKA studenti kopā ar pasniedzējiem dosies radošajā rezidencē uz Stāmerienas pili, lai radošās un pētnieciskās aktivitātēs izstrādātu  projektu ieceres, kas būtu īstenojamas, plānojot Stāmerienas pils kā nozīmīgas Latvijas un Eiropas kultūrtelpas attīstību, pozicionējot pili kā unikālu tūrisma objektu, kā arī pievēršoties ar pili saistītā kultūras mantojuma izpētei un tā komunikācijas iespējām.

Radošā rezidence norisināsies studējošo konferences “ZinātMāksla” ietvaros, astoņām studentu grupām pasniedzēju – mentoru – vadībā darbojoties pie konkrētu ideju attīstīšanas, kuru uzmanības centrā būs Stāmierienas pils vēsture un attīstība, kultūras mantojums un sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem.

Mākslas vēstures pasniedzēja Zane Grigoroviča kopā ar studentiem ir uzsākuši izpētes procesu, pievēršoties Stāmerienas pils interjeram, apskatot vēsturiskās Stāmerienas pils interjera izmaiņas. Apkopojot informāciju publicētajos materiālos komanda rezidences noslēgumā plāno prezentēt dažādus telpas interpretācijas veidus.

“Kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas” maģistrantūras 2. kursa studenti un programmas vadītāja Elīna Vikmane sadarbībā ar pils interjera pētniecības grupu radīs mantojuma izpētē balstītu potenciālās ekspozīcijas ideju, izmantojot ekspozīciju kā kultūras mantojuma interpretācijas rīku.

Stāmerienas vārds bieži izskan saistībā ar stāstiem un leģendām par Džuzepes Tomazi di Lampedūzas viesošanos pilī. Viena no leģendām vēsta, ka pie sava vienīgā un pasaules slavu ieguvušā romāna “Gepards” viņš sācis strādāt tieši šeit. LKA topošie režisori Elmāra Seņkova vadībā pētīs autora iedvesmas avotus, centīsies iejusties varoņos no romāna un filma “Gepards”, kā arī meklēs vidi un vietas, kas spēj iedvesmot viņus nākotnes projektiem un vīzijām.

Lai padziļinātāk izprastu Stāmerienas pils stāstus un vēsturi starpkultūru saskarsmes kontekstā, Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras pasniedzējas Luīze Frančeska Dakša un Signe Bahšteina kopā ar “Starpkultūru sakari” studentiem iepazīsies ar itāļu rakstnieka Džuzepes Tomazi di Lampedūzas un vācbaltiešu psihoanalītiķes Aleksandras Alises fon Volfas epistulāru, tulkojot tekstus no itāļu, vācu un franču valodām.

Savukārt “Kultūras un mākslu studiju” bakalauru studiju 1. kursa studentu grupa kopā ar pasniedzēju Raimondu Briedi mēģinās atbildēt uz jautājumu – kas spēj piesaistīt jauna cilvēka uzmanību Stāmerienai un tās apkārtnei; kāda veida stāsti var veidot un padarīt krāsaināku Stāmerienas uztveri gan vietējiem iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem.

Līdzās uzdevumiem, kas saistās ar Stāmerienas kultūras mantojumu un tā interpretāciju,  “Kultūras socioloģijas un menedžmenta” un “Radošo industriju” studenti kopā ar pasniedzējām Andu Laķi un Agnesi Hermani strādās pie pils mārketinga attīstīšanas, plānojot, kā paplašināt Stāmerienas pils apmeklētāju loku, kā piesaistīt vairāk tūristu, kādus mārketinga instrumentus un kanālus izmantot. Tāpat tiks “meklēts Stāmerienas zelta pods” jeb identificētas iespējas, kā pilij nopelnīt, izmantojot vietas resursus.

“Kultūras socioloģijas un menedžmenta” 3. kursa studentu iecerētais projekts “Ceļojums uz utopiju” norisināsies Stāmerienas pilī 2022.gada vasarā, apvienojot dzīvesstāstu pētniecību, pētniecībā balstītu mākslu un jaunu mākslas darbu radīšanu. Projektā piedalīsies 9 jaunās mākslinieces, kā arī paredzēta Gulbenes novada pašvaldības un uzņēmēju iesaiste ar mērķi veicināt vietējās kopienas kultūras dzīves attīstību. Tiks padziļināti pētīts Stāmerienā dzimušā tēlnieka Edvarda Liedskalniņa dzīvesstāsts. Īpašs uzsvars likts uz Floridā izveidotās Koraļļu pils būvniecības pētniecību un iemesliem, kas pamudinājuši un iedvesmojuši E. Liedskalniņu to izveidot.

LKA studentu radošā rezidence tiek organizēta LKA zinātnes mēneša ietvaros, vairāk informācijas par citiem notikumiem: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/zinatnes-menesis-latvijas-kulturas-akademija-studejoso-konference-zinatmaksla-lekciju-cikls-zinatne-tiessaiste-un-studentu-radosa-rezidence-stamerienas-pili/

Papildu informācija:

Aija Lūse, Komunikācijas departamenta vadītāja,

Latvijas Kultūras akadēmija,

Tel. 67114807, 29107218

http://www.lka.edu.lv 

https://www.instagram.com/LKAkademija

https://www.facebook.com/LKAkademija