Biedrība “Dēms” kopā ar jauniešu organizāciju – bundzinieku grupu “Fills de la Flama” no Katalonijas augustā  tiksies jau ceturtajā kopīgajā projektā, lai atkal būtu kopā un radītu. Tāpat nekur nav pazudusi vēlme, to visu rādīt arī citiem.

Jauniešu apmaiņai pamatā ir divi mērķi: pilnveidot jauniešu prasmes formulēt un paust savu viedokli, emocijas un attieksmes, kā arī, izmantojot radošas un atraktīvas metodes, veidot jauniešos izpratni un apziņu par aktīvas līdzdalības nozīmi vietējā kopienā. 34 jaunieši no Gulbenes novada un Katalonijas reģiona kopā pavadīs nedēļu Stāmerienā un Jaungulbenē, mācoties vienam no otra, attīstot savu radošumu un pašiem veidojot pieņemošu un iekļaujošu vidi. Savas prasmes un īpašos bundzinieku talantus rādīsim Stāmerienā, Gulbenē un Lizumā. Sīkāka informācija sekos gan biedrības “Dēms” Facebook kontā, gan Gulbenes novada informācijas kanālos.

Jauniešu apmaiņas projekts “Let’s do it again!” (Darām to atkal!). Projektu finansē ES programma “Erasmus+”, atbalsta Gulbenes novada dome.

erasmus logoProjektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.