Pils suvenīru veikaliņš piedāvā iegādāties grāmatas, kas saistītas ar Stāmerienas pili, tās piedāvājumu, stāmerieniešiem un romantismu:

gramata_liktendeja.jpg

 Ilze Lecinska, Džoakino Lanca Tomazi

Vienā likteņdejā savijušies mūži

Vai neizlēmīgais Džuzepe būtu uzrakstījis savu vienīgo romānu, ja ­ne­būtu Aleksandras noteiktības? Iespējams, ka nē. “Trīcošā dvēsele” — tā savu meitu, psihoanalītiķi, raksturoja Itālijas karaliskā dziedātāja Alise ­Barbi, kuras muzikālais sniegums un personība spēja sajūsmināt Johannesu Brāmsu. Vai romānu pēc autora nāves publicētu, ja par to nebūtu parūpējušies atraitne un abu adoptētais dēls Džoakīno? Vis­ticamāk, ka nē… Tad mums visiem trūktu iemīļotā intelektuālā bestsellera, kuram ir īpaša vieta Latvijas kultūras vēsturē, kā arī aizraujošās Viskonti filmas, par kuru jūsmo kinomīļi visā pasaulē! Mīlestība spēj visu. Pat neiespējamo.

Pirms 88 gadiem satikās dižciltīgas itāliešu dzimtas atvase — rakstnieks Džuzepe Tomazi di Lampedūza ar Vidzemes ietekmīgākās muižnieku dzimtas baronesi Aleksandru fon Volfu un Stāmerienas gleznainā apkārtne sniedza pasaulslavenā romāna “Gepards” autora iztēlei tik nepiecie­šamā miera, klusuma un apceres iespēju. No Sicīlijas klinšainās un Vidzemes mežiem apaugušās ainavas skatītā epizode atklāj notikumiem un pārdzīvojumiem bagātu laikmetu. Viens no tā sākuma punktiem ir “mākslinieka ­Jozefa Tomasi” un “mājsaimnieces Aleksandras Wolff” izraksts no laulību reģistra par Latvijas pareizticīgo Vissvētās Dievmātes Pasludināšanas ­baznīcā Rīgā 1932. gada 24. augustā noslēgtām laulībām. Baznīcas virs­mācītāja Aleksandra Makedonska drosme savienot ar svētajām laulības ­saitēm divus intelekta un gara aristokrātus ir ne vien sekmējusi abu dzīvesbiedru talanta uzplaukumu, bet arī ierakstījusi mājīgo, klasicisma formās celto Rīgas koka baznīciņu, līdzīgi kā romantisko Stāmerienas pili, gan ­tūrisma, gan pasaules literatūras vēstures kartē.

Ojārs Spārītis,

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents,

Latvijas Mākslas akadēmijas profesors

 
 
 

Džuzepe Tomazi di Lampedūza

Gepards

Džuzepe Tomazi di Lampedūza (1896–1957) — itāliešu rakstnieks, pēdējais senas aristokrātu dzimtas pārstāvis. Vairākus mūža gadus pavadījis Latvijā, Stāmerienas muižā. Bijis precējies ar tās īpašnieci baronesi Aleksandru fon Volfu.

“Gepards” ir daļēji autobiogrāfisks romāns par kādreiz dižu dzimtu gadsimtu mijā, “Dievu mijkrēslī”, kad sensenās vērtības tiek strauji nomainītas pret citām un pa varas gaiteņiem soļo jauni ļaudis. Reizē tas ir stāsts par mazu, lepnu tautu, kura daudzus gadsimtus pavadījusi citu tautu ēnā.

Šo “Geparda” izdevumu bagātina autora audžudēla Džoakīno Lancas Tomazi priekšvārds, pētnieces Ievas Lecinskas ievadvārdi un Dantes Aligjēri biedrības Latvijā mākslinieku ilustrācijas.

 
 
 

 Jānis Poruks

Dziedi jel!

Gulbenes novadā šūpulis ir kārts vairākiem izciliem mūsu tautiešiem. Viens no tiem ir Druvienā dzimušais un augušais rakstnieks un dzejnieks Jānis Poruks (1871–1911). Viņš ir sava ceļa gājējs, kurš ir atstājis dziļu nospiedumu kā latviešu literatūrā, tā druvēniešu dvēselēs, jo rakstnieka un dzejnieka darbos atspoguļojas Druvienā un tās apkārtnē rastie prototipi.

Viņa darbi turpina dzīvot no paaudzes paaudzē. Ikviens no mums ir līdzpārdzīvojis prozaiķa atpazīstamākajiem darbiem — “Pērļu zvejnieks”, “Kauja pie Knipskas”, “Kukažiņa” — un, reizi no reizes, tos pārlasot, gūt arvien jaunas atziņas un dzīves patiesības.

 
 
 

 Annele Slišāne

#100dečiLatvijai

Tekstilmākslas projekts "100 deči Latvijai" ir autores dāvana Latvijas dzimšanas dienā.
100 nedēļās noausti 100 deči, katrs no savādāka materiāla. Pirmais dečs tika noausts 2016.gada 21. augustā.
Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Austi deči no puķēm, neapstrādātiem augu stiebriem, no augu, dzīvnieku, mākslīgajām šķiedrām un tekstilmateriāliem. Īstenojot ideju par dabas vērtību saglabāšanu un pasaules ilgtspējīgu attīstību, austi deči no otrreiz izmantojamiem materiāliem.
Dečos ir ieausti Sapņi, Bērnība, Visums, Brīnumi, ceļojumi Laikā un Īstenība. Katram dečam ir savs stāsts un sava vērtība.
100 stāsti materiālā.
100 stāsti latgaliešu un latviešu valodās.