Stāmerienas pils ir Gulbenes novada pašvaldības īpašums, kuras darbību nodrošina Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" struktūrvienība "Stāmerienas pils".